Khác biệt giữa các bản “Điện li”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 42.116.38.199 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
n
=== Các chất điện li yếu ===
 
-Là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.Gồm: Axit yếu, bazơ yếu, do diện li phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, dung môi, bản chất của chất điện ly.Vd: Axit yếu: H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4, CH<sub>3</sub>COOH...
Vd:
-Axit yếu: H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4, CH<sub>3</sub>COOH...
-Gồm: Axit yếu, bazơ yếu,
do diện li phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ. dung môi, bản chất của chất điện ly
 
==Tham khảo==
28

lần sửa đổi