Khác biệt giữa các bản “Thịt tươi”

n (xóa các nguồn tự xuất bản)
[[Tập tin:Thịt tươi.jpg|300px|nhỏ|phải|Thịt tươi]]
[[Tập tin:Fresh meat.jpg|300px|nhỏ|phải|Một miếng thịt tươi]]
[[Tập tin:Iberico Pig (shoulder and fillet).jpg|300px|nhỏ|phải|Một miếng thịt lợn tươi]]