Khác biệt giữa các bản “Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1999”

(→‎Trọng tài: clean up, replaced: → using AWB)
|-
|style="border:1px solid #aaa; background-color:#ccffcc; width:20px"|  
| Hai2 đội xếp đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng trong.
|}
 
=== Bảng A ===
{{Fb cl2 header navbar}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|USA}}|w = 3|d = 0|l = 0|gf = 13|ga = 1|bc = #ccffcc}}
|-
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|NGA}}|w = 2|d = 0|l = 1|gf = 5|ga = 8|bc = #ccffcc}}
! width=165 | Đội
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|PRK}}|w = 1|d = 0|l = 2|gf = 4|ga = 6|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Trận|Số trận}}
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|DEN}}|w = 0|d = 0|l = 3|gf = 1|ga = 8|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Thắng|Thắng}}
|}'''Tóm tắt các trận đấu'''{{football box
! width=20 | {{Tooltip|Hoà|Hòa}}
! width=20 | {{Tooltip|Thua|Thua}}
! width=20 | {{Tooltip|BT|Bàn thắng}}
! width=20 | {{Tooltip|BB|Bàn thua}}
! width=20 | {{Tooltip|HS|Hiệu số}}
! width=20 | {{Tooltip|Điểm|Điểm}}
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|USA}}
|3||3||0||0||13||1||+12||'''9'''
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|NGA}}
|3||2||0||1||5||8||−3||'''6'''
|-
| align=left | {{fbw|PRK}}
|3||1||0||2||4||6||−2||'''3'''
|-
| align=left | {{fbw|DEN}}
|3||0||0||3||1||8||−7||'''0'''
|}
 
{{football box
| date = 19 tháng 6, 1999
| time = 15:00
 
=== Bảng B ===
{{Fb cl2 header navbar}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|BRA}}|w = 2|d = 1|l = 0|gf = 12|ga = 4|bc = #ccffcc}}
|-
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|GER}}|w = 1|d = 2|l = 0|gf = 10|ga = 4|bc = #ccffcc}}
! width=165 | Đội
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|ITA}}|w = 1|d = 1|l = 1|gf = 3|ga = 3|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Trận|Số trận}}
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|MEX}}|w = 0|d = 0|l = 3|gf = 1|ga = 15|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Thắng|Thắng}}
|}'''Tóm tắt các trận đấu'''{{football box
! width=20 | {{Tooltip|Hoà|Hòa}}
! width=20 | {{Tooltip|Thua|Thua}}
! width=20 | {{Tooltip|BT|Bàn thắng}}
! width=20 | {{Tooltip|BB|Bàn thua}}
! width=20 | {{Tooltip|HS|Hiệu số}}
! width=20 | {{Tooltip|Điểm|Điểm}}
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|BRA}}
|3||2||1||0||12||4||+8||'''7'''
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|GER}}
|3||1||2||0||10||4||+6||'''5'''
|-
| align=left | {{fbw|ITA}}
|3||1||1||1||3||3||0||'''4'''
|-
| align=left | {{fbw|MEX}}
|3||0||0||3||1||15||−14||'''0'''
|}
 
{{football box
| date = 19 tháng 6, 1999
| time = 17:30
 
=== Bảng C ===
{{Fb cl2 header navbar}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|NOR}}|w = 3|d = 0|l = 0|gf = 13|ga = 2|bc = #ccffcc}}
|-
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|RUS}}|w = 2|d = 0|l = 1|gf = 10|ga = 3|bc = #ccffcc}}
! width=165 | Đội
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|CAN}}|w = 0|d = 1|l = 2|gf = 3|ga = 12|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Trận|Số trận}}
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|JPN}}|w = 0|d = 1|l = 2|gf = 1|ga = 10|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Thắng|Thắng}}
|}'''Tóm tắt các trận đấu'''{{football box
! width=20 | {{Tooltip|Hoà|Hòa}}
! width=20 | {{Tooltip|Thua|Thua}}
! width=20 | {{Tooltip|BT|Bàn thắng}}
! width=20 | {{Tooltip|BB|Bàn thua}}
! width=20 | {{Tooltip|HS|Hiệu số}}
! width=20 | {{Tooltip|Điểm|Điểm}}
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|NOR}}
|3||3||0||0||13||2||+11||'''9'''
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|RUS}}
|3||2||0||1||10||3||+7||'''6'''
|-
| align=left | {{fbw|CAN}}
|3||0||1||2||3||12||−9||'''1'''
|-
| align=left | {{fbw|JPN}}
|3||0||1||2||1||10||−9||'''1'''
|}
 
{{football box
| date = 19 tháng 6, 1999
| time = 19:00
 
=== Bảng D ===
{{Fb cl2 header navbar}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|CHN}}|w = 3|d = 0|l = 0|gf = 12|ga = 2|bc = #ccffcc}}
|-
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|SWE}}|w = 2|d = 0|l = 1|gf = 6|ga = 3|bc = #ccffcc}}
! width=165 | Đội
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|AUS}}|w = 0|d = 1|l = 2|gf = 3|ga = 7|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Trận|Số trận}}
{{Fb cl2 team |t = {{fbw|GHA}}|w = 0|d = 1|l = 2|gf = 1|ga = 10|bc = }}
! width=20 | {{Tooltip|Thắng|Thắng}}
|}'''Tóm tắt các trận đấu'''{{football box
! width=20 | {{Tooltip|Hoà|Hòa}}
! width=20 | {{Tooltip|Hoà|Thua}}
! width=20 | {{Tooltip|BT|Bàn thắng}}
! width=20 | {{Tooltip|BB|Bàn thua}}
! width=20 | {{Tooltip|HS|Hiệu số}}
! width=20 | {{Tooltip|Điểm|Điểm}}
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|CHN}}
|3||3||0||0||12||2||+10||'''9'''
|- style="background:#cfc;"
| align=left | {{fbw|SWE}}
|3||2||0||1||6||3||+3||'''6'''
|-
| align=left | {{fbw|AUS}}
|3||0||1||2||3||7||−4||'''1'''
|-
| align=left | {{fbw|GHA}}
|3||0||1||2||1||10||−9||'''1'''
|}
 
{{football box
| date = 19 tháng 6, 1999
| time = 17:00
Người dùng vô danh