Khác biệt giữa các bản “Góc”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
Image:Right angle.svg|[[Góc#Các loại góc|Góc vuông]] là góc bằng 90° (1/4 vòng tròn);
Image:Ángulo obtuso.svg|[[Góc tù]] là góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Image:Angle obtuse acute straight.svg|[[Góc Bẹtbẹt]] là góc 180° (1/2 vòng tròn).
Image:Ángulo cóncavo.svg|[[Góc phản]] là góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
Image:Ángulo completo.svg|[[Góc đầy]] là góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn).
Người dùng vô danh