Khác biệt giữa các bản “Danh sách di sản thế giới tại Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Danh sách các di sản: bỏ cờ Việt Nam)
'''Di sản thế giới tại Việt Nam''' được hiểu là các [[di sản thế giới]] được [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]] công nhận tại nước nàyđây. Như vậy nó gồm các [[di sản thế giới#Di sản thiên nhiên|di sản thiên nhiên thế giới]], [[di sản thế giới|di sản văn hóa thế giới]] và [[di sản thế giới hỗn hợp]]. (Một1 số [[Danh hiệu UNESCO ở Việt Nam|danh hiệu khác]] do [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]] công nhận như: [[kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại|di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại]] và [[di sản tư liệu thế giới]] đôi khi cũng được thống kê vào danh sách này mặc dù nó không được công nhận bởi [[Ủy ban Di sản thế giới|Ủy ban di sản thế giới]]). Trong hệ thống các danh hiệu của [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]], [[di sản thế giới]] là danh hiệu danh giá nhất và lâu đời nhất.<ref>{{chú thích web | url = http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/201008/Hoang-Thanh-Thang-Long-chinh-thuc-la-Di-san-the-gioi-926009/ | tiêu đề = Hoàng thành Thăng Long chính thức là Di sản thế giới | author = | ngày = | ngày truy cập = 30 tháng 8 năm 2014 | nơi xuất bản = [[VietNamNet]] | ngôn ngữ = }}</ref> Hiện, [[Việt Nam]] đã có 8 [[di sản thế giới]] được công nhận trong đó 2 [[di sản thiên nhiên thế giới]], 5 [[di sản văn hóa thế giới]] và 1 [[di sản thế giới hỗn hợp]].
 
<div style="position: relative;">
<div style="position: absolute; right: 34px; top: 246px;"><font color="#ee2c2c" font size="2pt">●</font></div>
<div style="position: absolute; right: 17px; top: 255px;"><small>[[Thánh địa Mỹ Sơn|Mỹ Sơn]]</div>
</div></font>
==Danh sách 8 di sản thế giới==
Hiện tại, [[Việt Nam]] đã có 8 [[di tích]] được [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]] công nhận là [[Di sản thế giới]] gồm:
Người dùng vô danh