Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chợ đêm Suan Lum”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
==Tham khảo==
*Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp " Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan " - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư viện trường [[Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học dân lập Hùng Vương]]. [http://www.hungvuong.edu.vn/index.php?lang=vn&Module=study&Item=196&iView=2&iID=227 ]
*Ts. Đỗ Quốc Thông, ''Giáo trình địa lý du lịch thế giới'' -
*Trần Vĩnh Bảo – Thái Lan – '' Một vòng các nước '' – Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.