Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Di chỉ Tam Tinh Đôi”

Vốn dĩ đã có tài liệu tham khảo và chú thích đầy đủ rồi, sao cứ thích treo bảng cần chú thích lắm thế.
nKhông có tóm lược sửa đổi
(Vốn dĩ đã có tài liệu tham khảo và chú thích đầy đủ rồi, sao cứ thích treo bảng cần chú thích lắm thế.)
{{chú thích trong bài}}
{{Infobox ancient site
|name = Tam Tinh Đôi