Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hôn nhân đồng giới tại Việt Nam”

:Đã nêu ra việc chép nguồn+mạo nguồn ở trên[[Thành viên:Thanhphongbang|Thanhphongbang]] ([[Thảo luận Thành viên:Thanhphongbang|thảo luận]]) 15:13, ngày 14 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 
Đoạn nào chép nguồn, mạo nguồn, ghi rõ ra đây. Tài khoản rối Thanhphongbang tỏ rõ mưu đồ phá hoại.[[Thành viên:Phucuongdt|Phucuongdt]] ([[Thảo luận Thành viên:Phucuongdt|thảo luận]]) 15:15, ngày 14 tháng 2 năm 2016 (UTC)
386

lần sửa đổi