Khác biệt giữa các bản “Sự tương đương khối lượng-năng lượng”

n
Đã đổi mức khóa cho “Sự tương đương khối lượng-năng lượng” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 10:36, ngày 29 tháng 2 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên…
n (Đã lùi lại sửa đổi của RV 2016 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
n (Đã đổi mức khóa cho “Sự tương đương khối lượng-năng lượng” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 10:36, ngày 29 tháng 2 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên…)