Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Vani Lê”

Đề mục mới: →‎Re: Nhờ giúp
(AlphamaEditor)
(Đề mục mới: →‎Re: Nhờ giúp)
==Dự án phát sinh thể loại bán tự động==
Mời bạn cho ý kiến ở [[Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động]]. Cảm ơn bạn.{{User|Alphama}}
 
== Re: Nhờ giúp ==
 
Chào bạn, để sửa bản mẫu này cần nhiều kiến thức về các thuật ngữ giải phẫu học và y khoa, nhưng tôi hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm cao cấp nào về lĩnh vực này, vì vậy bạn vui lòng dịch hộ tôi bảng thuật ngữ sau đây:
 
* [[:en:Carnegie stages]]
* Days (embryology)
* [[:en:Embryology|Gives rise to]]
* Part of (brain)
* Location (neuron)
* [[:en:Physical examination]]
* Components (brain)
* [[:en:Morphology (biology)]]
* From (ligament)
* Insertion & origin (Anatomical terms of muscle)
* Drains from (vein, lymph)
* Source (artery, vein, lymph)
* To (ligament)
* Articulations (bone)
* Drains to
* Branches (artery)
* To (nerve)
* Function (neuron)
* Supplies (artery)
* Innervates (nerve)
* Action (Anatomical terms of motion)
* Antagonist (muscle)
* Neurotransmitter (neuron)
* Presynaptic connections (neuron)
* Postsynaptic connections (neuron)
* [[:en:Nerve fiber|Fiber type]] (nerve)
* Acronym(s) (brain)
 
Mong bạn thông cảm, cảm ơn bạn. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 16:10, ngày 16 tháng 2 năm 2016 (UTC)