Khác biệt giữa các bản “Sự tan rã của Nam Tư”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “The breakup of Yugoslavia occurred as a result of a series of political upheavals and conflicts during the early 1990s. After a period of political crisis in 1980…”)
 
{{Infobox historical event
The breakup of Yugoslavia occurred as a result of a series of political upheavals and conflicts during the early 1990s. After a period of political crisis in 1980s, constituent republics of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia split apart, but the unsolved issues caused bitter inter-ethnic Yugoslav wars. The wars primarily affected Bosnia and Croatia.
| Event_Name = Giải thể Yugoslavia
| Image_Name = Breakup of Yugoslavia-TRY2.gif
| Imagesize = 300
| Image_Caption =Bản đồ cho thấy sự giải tán<br />[[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư|CHXHCN Nam Tư]] từ 1991 đến 1992. Màu sắc đại diện cho các khu vực kiểm soát khác nhau.
<div style="padding-left:2.5em;"><!--Chronological order:-->
{{leftlegend|#b62c2c|[[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư|Nam Tư]] {{smaller|(1943–1992)}}}}
{{leftlegend|#ef6363|[[Croatia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#a1c893|[[Slovenia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#9e9fcd|[[Cộng hòa Krajina Serbia]] {{smaller|(1991–1995), after Croatian Army Operation Storm (1995) and after UN Transitional Administration in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (1996–1998), part of [[Croatia]]}}}}
{{leftlegend|#e1995b|[[Cộng hòa Macedonia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#d89d9d|[[Cộng hòa Croatia Herzeg-Bosnia]] {{smaller|(1991–1994), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
{{leftlegend|#d3d3d3|[[Republic of Bosnia and Herzegovina]] {{smaller|(1992–1995), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
{{leftlegend|#d3d3d3|[[Tỉnh tự trị Tây Bosnia]] {{smaller|(1993–1995), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
{{leftlegend|#474a80|[[Serbia và Montenegro]] {{smaller|(1992–2006), [[Montenegro]] (3 tháng 6 năm 2006–), [[Serbia]] (5 tháng 6 năm 2006–) và [[Kosovo]] (17 tháng 2 năm 2008–)}}}}
{{leftlegend|#696cae|[[Republika Srpska]] {{smaller|(1992–1995), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
</div>
----
| Thumb_Time = | AKA =
| Participants = [[Slobodan Milošević]]<br />[[Franjo Tuđman]]<br />[[Alija Izetbegović]]<br />[[Radovan Karadžić]]<br />[[Hashim Thaci]]
| Location = [[Yugoslavia]]
| Date = 25 tháng 6 năm 1991&nbsp;– 28 tháng 4 năm 1992| Result = Quốc gia Nam tư được thay thế bằng năm quốc gia mới.
| URL =
}}
'''Sự tan rã của Nam Tư'''' xảy ra do kết quả của một loạt các biến động chính trị và xung đột trong thời gian đầu thập niên 1990. Sau một thời gian khủng hoảng chính trị trong thập niên 1980, các nước cộng hòa [[Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nam Tư]] tách ra, nhưng những vấn đề chưa được giải quyết gây ra các cuộc chiến liên sắc tộc ác liệt ở [[Nam Tư]]. Những cuộc chiến tranh chủ yếu bị ảnh hưởng [[Bosnia]] và [[Croatia]].
 
Người dùng vô danh