Khác biệt giữa các bản “Sự tan rã của Nam Tư”

không có tóm lược sửa đổi
{{leftlegend|#ef6363|[[Croatia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#a1c893|[[Slovenia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#9e9fcd|[[Cộng hòa Krajina Serbia]] {{smaller|(1991–1995), aftersau Croatianchiến Armydịch OperationBão Stormtáp của Quân đội Croatia (1995) andvà sau khi Quản lý chuyển aftertiếp UNLiên Transitionalhiệp Administrationquốc in EasternĐông Slavonia, Baranja and WesternTây Sirmium (1996–1998), partmột ofphần [[Croatia]]}}}}
{{leftlegend|#e1995b|[[Cộng hòa Macedonia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#d89d9d|[[Cộng hòa Croatia Herzeg-Bosnia]] {{smaller|(1991–1994), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
Người dùng vô danh