Khác biệt giữa các bản “Sự tan rã của Nam Tư”

không có tóm lược sửa đổi
{{leftlegend|#e1995b|[[Cộng hòa Macedonia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#d89d9d|[[Cộng hòa Croatia Herzeg-Bosnia]] {{smaller|(1991–1994), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
{{leftlegend|#d3d3d3|[[RepublicCộng ofhòa Bosnia and Herzegovina]] {{smaller|(1992–1995), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
{{leftlegend|#d3d3d3|[[Tỉnh tự trị Tây Bosnia]] {{smaller|(1993–1995), một phần của [[Bosnia và Herzegovina]] (1995–)}}}}
{{leftlegend|#474a80|[[Serbia và Montenegro]] {{smaller|(1992–2006), [[Montenegro]] (3 tháng 6 năm 2006–), [[Serbia]] (5 tháng 6 năm 2006–) và [[Kosovo]] (17 tháng 2 năm 2008–)}}}}
Người dùng vô danh