Khác biệt giữa các bản “Sự tan rã của Nam Tư”

không có tóm lược sửa đổi
| Participants = [[Slobodan Milošević]]<br />[[Franjo Tuđman]]<br />[[Alija Izetbegović]]<br />[[Radovan Karadžić]]<br />[[Hashim Thaci]]
| Location = [[Yugoslavia]]
| Date = 25 tháng 6 năm 1991&nbsp;– 28 tháng 4 năm 1992| Result = Quốc gia Nam được thay thế bằng năm quốc gia mới.
| URL =
}}