Khác biệt giữa các bản “Sự tan rã của Nam Tư”

không có tóm lược sửa đổi
| Image_Name = Breakup of Yugoslavia-TRY2.gif
| Imagesize = 300
| Image_Caption =Bản đồ cho thấy sự giải tán<br />[[Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủchủ nghĩa Nam Tư|CHXHCN Nam Tư]] từ 1991 đến 1992. Màu sắc đại diện cho các khu vực kiểm soát khác nhau.
<div style="padding-left:2.5em;"><!--Chronological order:-->
{{leftlegend|#b62c2c|[[Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủchủ nghĩa Nam Tư|Nam Tư]] {{smaller|(1943–1992)}}}}
{{leftlegend|#ef6363|[[Croatia]] {{smaller|(1991–)}}}}
{{leftlegend|#a1c893|[[Slovenia]] {{smaller|(1991–)}}}}