Khác biệt giữa các bản “Hà mã”

không có tóm lược sửa đổi
| binomial_authority = [[Carl von Linné|Linnaeus]], [[1758]]<ref>10th edition of Systema Naturae</ref><ref>{{chú thích web|url = http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=625024 |title= ITIS on Hippopotamus amphibius|accessdate = ngày 29 tháng 7 năm 2007 |work = [[Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp]]}}</ref>
| range_map=hippo_distribution.gif
| range_map_caption= RangeBản mapđồ phân bố<ref name="Redlist"/>
| range_map_width = 230px}}