Khác biệt giữa các bản “Quận 10”

n (clean up, replaced: → (7) using AWB)
3. Giải thể phường 18; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 16 và 19
 
Ngày [[12 tháng 9]] năm [[1981]], giải thể hai phường: 4 và 17, địa bàn các phường giải thể nhập vào các phường kế cận. Số phường trực thuộc quận 10 còn 20.
Ngày [[14 tháng 2]] năm [[1987]], theo Quyết định số '''33-HĐBT'''<ref>{{chú thích web | url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-33-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-cua-huyen-Thu-Duc-quan-6-8-10-11-thuoc-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb37287t17.aspx | tiêu đề = Quyết định 33 | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> của Hội đồng Bộ trưởng, quận 10 giải thể 22 phường hiện hữu, thay thế bằng 15 phường mới, đánh số từ 1 đến 15. Sự phân chia đơn vị hành chính này giữ ổn định cho đến ngày nay:
 
Ngày [[14 tháng 2]] năm [[1987]], theo Quyết định số '''33-HĐBT'''<ref>{{chú thích web | url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-33-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-cua-huyen-Thu-Duc-quan-6-8-10-11-thuoc-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb37287t17.aspx | tiêu đề = Quyết định 33 | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> của Hội đồng Bộ trưởng, quận 10 giải thể 2220 phường hiện hữu, thay thế bằng 15 phường mới, đánh số từ 1 đến 15. Sự phân chia đơn vị hành chính này giữ ổn định cho đến ngày nay:
 
1. Đổi tên phường 5 cũ thành phường 1.
Người dùng vô danh