Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

Thẻ: Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
==Các loại==
[[Tổ chức Lao động Quốc tế]] hiện nay đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Các [[công nhân]] có nguy cơ mặc bệnh nghề nghiệp phải được hưởng chế độ bảo hiểm nên các quốc gia cũng có những quy định về bệnh nghề nghiệp riêng. Ở Việt Nam, hiện tại có các bệnh sau được quy định là bệnh nghề nghiệp:<ref name="bk"/>
 
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
Hiện nay [[Bộ Y tế Việt Nam]] mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, chia vào 5 nhóm, gồm:
:::Nhóm I: Các [[bệnh bụi phổi]] và phế quản (07 bệnh)
#Bệnh bụi phổi-[[silic]] nghề nghiệp, (nhóm I, 08-TTLB<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-bo-08-TTLB-quy-dinh-benh-nghe-nghiep-che-do-dai-ngo-cong-nhan-vien-chuc-Nha-nuoc-mac-benh-nghe-nghiep-vb45675.aspx Thông tư liên bộ 08-TTLB]</ref> năm 1976)