Khác biệt giữa các bản “Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới”

|-
|align=left|{{futsal|ARG}} || R2 || R2 || R1 || R2 ||bgcolor=9acdff| 4th || R2 || QF
|Q|| 78
|-
|align=left|{{futsal|AUS}} || R1 || R1 || R1 || R1 || R1 || || R1
|-
|align=left|{{futsal|BRA}} ||bgcolor=gold| 1st ||bgcolor=gold| 1st ||bgcolor=gold| 1st ||bgcolor=silver| 2nd ||bgcolor=cc9966| 3rd ||bgcolor=gold style="border:3px solid red"| 1st ||bgcolor=gold| 1st
|Q|| 78
|-
|align=left|{{futsal|CAN}} || R1 || || || || || ||
|-
|align=left|{{futsal|COL}} || || || || || || ||bgcolor=9acdff| 4th
|Q|| 12
|-
|align=left|{{futsal|CRC}} || || R1 || || R1 || || || R1
|-
|align=left|{{futsal|IRN}} || ||bgcolor=9acdff| 4th || R1 || R1 || R1 || R2 || R2
|Q|| 67
|-
|align=left|{{futsal|ITA}} || R2 || R1 || R2 || ||bgcolor=silver| 2nd ||bgcolor=cc9966| 3rd ||bgcolor=cc9966| 3rd
|-
|align=left|{{futsal|SOL}} || || || || || || R1 || R1
|Q|| 23
|-
|align=left|{{futsal|ESP}} || R1 ||bgcolor=cc9966| 3rd ||bgcolor=silver style="border:3px solid red"| 2nd ||bgcolor=gold| 1st ||bgcolor=gold| 1st ||bgcolor=silver| 2nd ||bgcolor=silver| 2nd
|-
|align=left|{{futsal|THA}} || || || || R1 || R1 || R1 ||style="border:3px solid red"| R2
|Q|| 45
|-
|align=left|{{futsal|USA}} ||bgcolor=cc9966| 3rd ||bgcolor=silver| 2nd || R1 || || R2 || R1 ||
|
|Q
|1
|-
|{{futsal|VIE}}
|
|Q
|1
|-
| align="left" |{{futsal|ZIM}} || R1 || || || || || ||
118

lần sửa đổi