Khác biệt giữa các bản “Lê Do”

n
 
==Chống Chiêu Tông==
Khi Lê Chiêu Tông giết công thần [[Trần Chân]] tháng 7 năm 1518, các thủ hạ của Chân là [[Nguyễn Kính]], Nguyễn Áng ở [[Sơn Tây]] nổi dậy làm loạn để báo thù cho chủ. Một tướng khác là Vĩnh Hưng hầu [[Trịnh Tuy]] nhân lúc Chiêu Tông không trấn áp được các tướng Sơn Tây cũng mưu ly khai lập vua khác. Tháng 9 năm 1518, Trịnh Tuy cùng văn thần Nguyễn Sư lập anh Lê Do là Lê Bảng làm vua.
 
Khoảng tháng 3 năm năm 1519, Trịnh Tuy phế truất Lê Bảng và Lê Do lên làm vua, đổi niên hiệu là Thiên Hiến. Trịnh Tuy lấy xã Do Nha, huyện Từ Liêm làm chỗ cho vua Thiên Hiến ở và lấy người thôn quê chia đặt quan thuộc văn võ tiến triều. Trịnh Tuy dụ được các mãnh tướng thuộc hạ cũ của Trần Chân là Nguyễn Kính, Nguyễn Áng đi theo nên lực lượng khá mạnh.
61.505

lần sửa đổi