Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tên bài”

'''Vương Trọng''' (nhà thơ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
('''Vương Trọng''' (nhà thơ))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Vương Trọng}} (nhà thơ)
{{policy in a nutshell|Nói chung, [[Trợ giúp:Tên bài|tên bài viết]] cần phải được đa số người nói tiếng Việt nhận ra dễ dàng nhất, sự không rõ ràng phải được giảm xuống thấp nhất, trong khi đó phải giúp người đọc liên tưởng đến nội dung bài viết một cách đơn giản và tự nhiên.}}
 
15

lần sửa đổi