Khác biệt giữa các bản “Lê Do”

Khoảng tháng 3 năm năm 1519, Trịnh Tuy phế truất Lê Bảng và Lê Do lên làm vua, đổi niên hiệu là '''Thiên Hiến'''. Trịnh Tuy lấy xã Do Nha, huyện [[Từ Liêm]] làm chỗ cho vua Thiên Hiến ở và lấy người thôn quê chia đặt quan thuộc văn võ tiến triều. Trịnh Tuy dụ được các mãnh tướng thuộc hạ cũ của Trần Chân là Nguyễn Kính, Nguyễn Áng đi theo nên lực lượng khá mạnh.
 
Sau khi tướng [[Nguyễn Hoằng Dụ]] chết, vua ThốngQuang NguyênThiệu ([[Lê Chiêu Tông]]) chỉ còn dựa vào [[Mạc Đăng Dung]]. Thấy vua ThốngQuang NguyênThiệu chạy ra hành dinh Bồ Đề, Trịnh Tuy mang quân tiến đánh nhưng bị thất bại, phải rút lui.
 
Tháng 7 năm 1519, nhân lúc trời mưa to, Mạc Đăng Dung thống lĩnh các quân thuỷ bộ vây vua Thiên Hiến ở Từ Liêm. Đăng Dung phá đê cho nước vỡ vào quân Lê Do. Lê Do và Nguyễn Sư chạy đến Ninh Sơn thì bị quân của vua Thống Nguyên bắt được, giải mang về giết chết. Trịnh Tuy bỏ chạy và Thanh Hóa, các tướng Nguyễn Kính, Nguyễn Áng theo hàng Mạc Đăng Dung.
61.648

lần sửa đổi