Khác biệt giữa các bản “Roald Hoffmann”

không có tóm lược sửa đổi
|image_width = 150px
|caption = Roald Hoffmann
|birth_date = 18.7.{{birth date and age|1937|07|18}}
|birth_place = [[Zolochiv|Złoczów]], [[Ba Lan]] (nay là [[Ukraina]])
|death_date =