Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
Lùi đến phiên bản 22539697 lúc 2015-12-12 02:39:45 của Greenknight dv dùng popups
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Lùi đến phiên bản 22539697 lúc 2015-12-12 02:39:45 của Greenknight dv dùng popups)
{{DISPLAYTITLE:<span style="color:#C0C0C0">Thành viên:</span><span style="color:#009E60">Green</span><span style="color:#AB274F">knight</span>&nbsp;<span style="color:#F8DE7E">dv</span>}}
{{trang thành viên}}
 
<br>
{| style="float: right; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 242px; border: #A3A7BF solid 1px"
|- style="background: #F8FFF5;"
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa; -moz-border-radius-topleft: 0.57em; padding: 0 5px; font-weight: bold; text-align: center; letter-spacing: 1pt"| Greenknight dv
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên Cơ Đốc nhân}}
|-
|{{Bản mẫu:9X}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên này là Nam giới}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Lịch sử Việt Nam}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên địa lí}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên sinh học}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Đế quốc Đông La Mã}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên nam Cogito ergo sum}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên số nhị phân}}
|}
{{cquote|<big>Keep me away from the wisdom which does not cry, the philosophy which does not laugh and the greatness which does not bow before children.</big> <br>~ <big>[[Khalil Gibran]]</big>|quotewidth=15px}}
 
[[Thể loại:Thành viên người Nam Định]]