Khác biệt giữa các bản “Cửu Long (tỉnh)”

Năm 1980, tỉnh Cửu Long có diện tích 3.846 [[kilômét vuông|km²]], dân số 1.441.7000 [[loài người|người]]; năm 1984 (31-12) có diện tích 3.854 [[kilômét vuông|km²]], dân số 1.685.600 người.
==Thay đổi hành chính==
Khi hợp nhất, tỉnh Cửu Long ban đầu có 2 thị xã: [[Vĩnh Long (thành phố)|thị xã Vĩnh Long]] (tỉnh lị), [[Trà Vinh (thành phố)|thị xã Trà Vinh]] và 12 huyện: [[Bình Minh]], [[Mang Thít|Cái Nhum]], [[Càng Long]], [[Cầu Kè]], [[Cầu Ngang]], [[Châu Thành, Trà Vinh|Châu Thành Đông]], [[Long Hồ|Châu Thành Tây]], [[Tam Bình]], [[Tiểu Cần]], [[Trà Cú]], [[Trà Ôn]], [[Vũng Liêm]].
 
Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng [[Chính phủ]] [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ngày [[11]]-[[3]]-[[1977]], các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:
Người dùng vô danh