Khác biệt giữa các bản “Thủ hiến”

(Trang mới: “'''Thủ hiến''' là một chức danh đứng đầu cơ quan hành pháp tại một địa phương. Chức danh này được dùng nhiều ở các quốc…”)
 
* Thủ hiến của các tiểu bang Myanmar
* Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland được phân cấp thành 4 nước (xứ Anh, xứ Scotland, xứ Wales và xứ Bắc Ireland), mỗi nước có một Thủ hiến đứng đầu (trừ xứ Anh do Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trực tiếp quản lý)
 
==Việt Nam==
Hiện nay Việt Nam không có chức danh Thủ hiến. Còn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh thì tương ứng với chức danh Thống đốc hơn.
 
Tuy nhiên thời [[Quốc gia Việt Nam]] thì có chức danh Thủ hiến Bắc Phần, Trung Phần và Nam Phần. Về sau chức danh này bị bãi bỏ.