Khác biệt giữa các bản “Thủ hiến”

 
Tuy nhiên thời [[Quốc gia Việt Nam]] thì có chức danh Thủ hiến Bắc Phần, Trung Phần và Nam Phần. Về sau chức danh này bị bãi bỏ.
 
[[Thể loại:Tước vị]]
[[Thể loại:Danh hiệu]]
[[Thể loại:Chức vụ có thẩm quyền]]
[[Thể loại:Chức vụ quản trị]]