Khác biệt giữa các bản “Toàn quyền”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Toàn quyền là một chức danh để chỉ một chính trị gia có thẩm quyền đứng đầu một nước thuộc địa hoặc vùng lãnh thổ. To…”)
 
[[Thể loại:Nguyên thủ quốc gia]]
[[Thể loại:Chức vụ có thẩm quyền]]
[[Thể loại:Chính quyền địa phương]]