Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

không có tóm lược sửa đổi
Năm [[1976]], quận Bố Đức trở lại tên cũ là huyện Bù Đốp, thuộc tỉnh [[Sông Bé (tỉnh)|Sông Bé]]. Năm [[1977]], huyện Bù Đốp cùng với 2 huyện [[Phước Bình (định hướng)|Phước Bình]] và [[Bù Đăng]] nhập lại thành huyện Phước Long. Năm [[1996]] huyện Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước mới được tái lập.
 
Theo Nghị định số 17/2003/NĐ-CP ngày [[20 tháng 2]] năm [[2003]] của Chính phủ, huyện Bù Đốp được thành lập lại trên cơ sở tách một phần huyện Lộc Ninh. Trước đây huyện Lộc Ninh cũng được thành lập trên cơ sở lấy một số xã của 2 huyện Phước Long và [[Bình Long (huyện)|Bình Long]] (1978).
 
Khi mới thành lập, huyện Bù Đốp có 5 xã: Hưng Phước, Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa, Thiện Hưng.
 
Ngày [[16 tháng 5]] năm [[2005]], thành lập xã Phước Thiện trên cơ sở 13.581,20 ha diện tích tự nhiên và 3.313 nhân khẩu của xã Hưng Phước; thành lập thị trấn Thanh Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đốp - trên cơ sở 1.608,40 ha diện tích tự nhiên và 7.643 nhân khẩu của xã Thanh Hòa.
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh