Khác biệt giữa các bản “Thủ hiến”

không có tóm lược sửa đổi
{{unreferenced}}
'''Thủ hiến''' là một chức danh đứng đầu cơ quan hành pháp tại một địa phương. Chức danh này được dùng nhiều ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị Anh Quốc.