Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Dâmboviţa”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:17.1379802
Không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:17.1379802)
 
'''Dâmbovița''' ({{IPA-ro|ˈdɨmbovit͡sa|-|Ro-Dîmbovița.ogg}}) là một con sông ở [[Romania]]. Sông này bắt nguồn từ [[dãy núi Făgăraș]], trên Curmătura Oticu. Thượng lưu sông, phía trên hợp lưu với [[sông Boarcășu]] cũng có tên là '''sông Izvorul Oticului''' hay '''sông Oticu'''.
Sông này chảy qua [[Bucharest]] và chảy vào [[sông Argeș]] 286  km từ nguồn, gần [[Budești]], ở [[hạt Călărași]]. [[Hạt Dâmbovița]] được đặt tên theo sông này.
==Chi lưu==
Tả ngạn: [[Valea Vladului (sông)|Valea Vladului]], [[Berevoescu (sông)|Berevoescu]], [[Luţele Mari (sông)|Luțele Mari]], [[Luţele Mici (sông)|Luțele Mici]], [[Valea lui Aron (sông) (Comisu)|Valea lui Aron]], [[Valea Comisului (sông)|Valea Comisului]], [[Valea Nemţoaicelor (sông)|Valea Nemțoaicelor]], [[Răchita (sông) (Dâmboviţa)|Răchita]], [[Valea lui Stanciu (sông)|Valea lui Stanciu]], [[Valea Turcilor (sông)|Valea Turcilor]], [[Tămaşul (sông)|Tămașul]], [[Valea Dragoslăvenilor (sông)|Valea Dragoslăvenilor]], [[Valea lui Ivan (sông) (Dâmboviţa)|Valea lui Ivan]], [[Valea Largă (sông) (Sătic)|Valea Largă]], [[Valea Seacă (sông) (Dâmboviţa)|Valea Seacă]], [[Valea Speriatei (sông)|Valea Speriatei]], [[Valea Gruiului (sông) (Dâmboviţa)|Valea Gruiului]], [[Berila (sông)|Berila]], [[Dâmbovicioara (sông)|Dâmbovicioara]], [[Valea Orăţiilor (sông)|Valea Orățiilor]], [[Cheia (sông) (Dâmboviţa)|Cheia]], [[Ghimbav (sông) (Dâmboviţa)|Ghimbav]], [[Valea Luncii (sông) (Dâmboviţa)|Valea Luncii]], [[Valea Caselor (sông) (Dâmboviţa)|Valea Caselor]], [[Valea Hotarului (sông) (Dâmboviţa)|Valea Hotarului]], [[Olăneasca (sông)|Olăneasca]], [[Valea Runcului (sông) (Dâmboviţa)|Valea Runcului]], [[Valea Jocii (sông)|Valea Jocii]], [[Bădeni (sông) (Dâmboviţa)|Bădeni]], [[Valea Grecului (sông) (Dâmboviţa)|Valea Grecului]], [[Pârâul lui Coman]], [[Valea Chiliilor (sông)|Valea Chiliilor]], [[Valea Pleşei (sông)|Valea Pleșei]], [[Valea Măgurii (sông) (Dâmboviţa)|Valea Măgurii]], [[Valea Vlazilor (sông)|Valea Vlazilor]], [[Valea Ulmului (sông) (Dâmboviţa)|Valea Ulmului]], [[Valea Largă (sông) (Pucheni)|Valea Largă]], [[Râul Alb (Dâmboviţa)|Râul Alb]], [[Valea Satului (sông) (Dâmboviţa)|Valea Satului]], [[Ilfov (sông)|Ilfov]], [[Colentina (sông)|Colentina]], [[Pasărea (sông) (Dâmboviţa)|Pasărea]]
 
Hữu ngạn: [[Boarcăşu (sông)|Boarcășu]], [[Colţii lui Andrei (sông)|Colții lui Andrei]], [[Izvorul Foișorului (sông)|Izvorul Foișorului]], [[Valea Barbului (sông) (Dâmboviţa)|Valea Barbului]], [[Izvorul Hotarului (sông)|Izvorul Hotarului]], [[Cuza (sông)|Cuza]], [[Pârâul Larg]], [[Sântinica (sông)|Sântinica]], [[Valea lui Aron (sông) (Dracsin)|Valea lui Aron]], [[Bălţatul (sông)|Bălțatul]], [[Dracsin (sông)|Dracsin]], [[Cascue (sông)|Cascue]], [[Râul Căciulelor]], [[Valea Şaului (sông)|Valea Șaului]], [[Clăbucet (sông) (Dâmboviţa)|Clăbucet]], [[Suta (sông)|Suta]], [[Oncioaia (sông)|Oncioaia]], [[Valea Jugii (sông)|Valea Jugii]], [[Valea Arşiţei (sông)|Valea Arșiței]], [[Râuşorul (Dâmboviţa)|Râuşorul]], [[Frasinu (sông) (Dâmboviţa)|Frasinu]], [[Stoeneasca (sông)|Stoeneasca]], [[Valea Cheii (sông) (Dâmboviţa)|Valea Cheii]], [[Muscel (sông)|Muscel]], [[Aninoasa (sông) (Dâmboviţa)|Aninoasa]], [[Grui (sông) (Dâmboviţa)|Grui]]
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Sông România]]