Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

#{{bqx}}.Nhân vật không nổi bật, bài chưa cho thấy nhân vật nổi bật ở điểm nào.--[[Thành viên:Doanmanhtung.sc|DMT]] ([[Thảo luận Thành viên:Doanmanhtung.sc|thảo luận]]) 13:57, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)
#{{bqx}}. Với nội dung bài hiện tại thì chẳng thấy nhân vật nổi bật. --[[Thành viên:Đa Tình Đa Cảm|Đa Tình Đa Cảm]] ([[Thảo luận Thành viên:Đa Tình Đa Cảm|thảo luận]]) 04:44, ngày 3 tháng 10 năm 2009 (UTC)
#{{bqx}} Nội dung bài không cho thấy cái gì gọi là nổi bật.[[Thành viên:Xiaoao|Xiaoao]] ([[Thảo luận Thành viên:Xiaoao|thảo luận]]) 05:59, ngày 5 tháng 10 năm 2009 (UTC)
;Gĩư
#{{bqg}} Nhân vật này đủ độ nổi bật. Chuyển dừng biểu quyết thành biểu quyết giữ. Lý do đã nêu ở duới.--[[Thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|Двина]]-[[Thảo luận thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|C75MT]] 12:55, ngày 2 tháng 10 năm 2009 (UTC)--
4.257

lần sửa đổi