Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
 
Huyện được thành lập ngày [[6 tháng 8]] năm [[1994]] trên cơ sở tách 4 xã: Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Tân thuộc huyện [[Sơn Hà]] tỉnh Quảng Ngãi.
 
Ngày 23-6-1999, chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Bua; chia xã Sơn Tinh thành 2 xã: Sơn Tinh và Sơn Lập.
 
Ngày 23-12-2008, chia xã Sơn Dung thành 2 xã: Sơn Dũng và Sơn Long; chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Liên; chia xã Sơn Tân thành 2 xã: Sơn Tân và Sơn Màu.
 
==Ghi chú==
Người dùng vô danh