Khác biệt giữa các bản “Thế Pliocen”

Sự thay đổi thành khí hậu có tính chất mùa, lạnh và khô hơn có ảnh hưởng đáng kể tới thảm thực vật của thế Pliocen, làm giảm các loài nhiệt đới trên toàn thế giới. Các cánh rừng lá sớm rụng phát triển hơn, các rừng [[ngành Thông|cây lá kim]] và [[tundra]] che phủ phần lớn ở phía bắc, còn [[đồng cỏ]] trải rộng trên mọi châu lục (ngoại trừ châu Nam Cực). Các rừng nhiệt đới bị hạn chế trong một dải hẹp xung quanh xích đạo, và bổ sung thêm cho các [[xavan]] khô là các [[sa mạc]] ở châu Á và châu Phi.
==Quần động vật==
[[Image:SpondylusArticulated.jpg|thumb|200px|''Spondylus'']]
[[Hình:Oliva sayana.jpg|nhỏ|phải|200px|[[Oliva sayana]], Florida (Hoa Kỳ)]]
<!--[[Hình:CyprusPlioceneGastropod.JPG|nhỏ|phải|200px|Một con ốc cổ có từ thế Pliocen ở [[Cyprus]]. Một con giun nhiều tơ họ Serpulidae bám vào nó.]]
[[Hình:Cladocora.jpg|nhỏ|200px|Loài san hô (''Cladocora'' sp.) từ thế Pliocen ở [[Cyprus]].]]-->
30

lần sửa đổi