Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương thức (lập trình máy tính)”

n
Thêm nhanh thể loại lập trình vi tính (dùng HotCat)
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (Thêm nhanh thể loại lập trình vi tính (dùng HotCat))
#Hay đối với việc lập trình trên các hệ thống có nhiều vi xử lý (multi-processor), lựa chọn phương pháp lập trình hướng xử lý (process-oriented programming) cho phép các lập trình viên nhìn chương trình của mình dưới góc độ một tập các hành động được Xử lý đồng thời dựa trên sự chia sẻ các cấu trúc dữ liệu vật lý.
Ta có thể thấy rằng, cho dù là chọn phương thức lập trình nào, chúng ta vẫn mong muốn đạt đến một kết quả là làm sao để có sản phẩm tối ưu, đầy đủ các tính năng so với yêu cầu đề ra. Sự chọn lựa một phương thức lập trình phù hợp với yêu cầu đặt ra sẽ giúp các lập trình viên có được một kết quả tốt nhất. Do vậy, thực sự không thể so sánh ưu nhược điểm giữa các phương thức lập trình nếu không đặt nó vào một hoàn cảnh cụ thể của yêu cầu. (Ví dụ: người ta hay nói Lập trình hướng đối tượng là tối ưu hơn lập trình hướng thủ tục; tuy nhiên trong trường hợp ta chỉ cần viết một chương trình để giải phương trình bậc 2 của 2 biến x và y thì lựa chọn phương pháp Lập trình hướng đối tượng sẽ không là sự lựa chọn sáng suốt.
 
[[Thể loại:lập trình vi tính]]