Khác biệt giữa các bản “Toàn quyền”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:25.0384322
(→‎Vai trò: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:22.3162764)
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:25.0384322)
Hầu hết Toàn quyền chỉ mang tính nghi lễ và không có thực quyền. Thủ tướng mới là người nắm quyền thực tế điều hành đất nước.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}