Khác biệt giữa các bản “Thủ hiến”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.2694729
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:14.4278252)
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.2694729)
Tuy nhiên thời [[Quốc gia Việt Nam]] thì có chức danh Thủ hiến Bắc Phần, Trung Phần và Nam Phần. Về sau chức danh này bị bãi bỏ.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}