Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ban Thường vụ
1. Bí thư: Chính ủy Học viện Lục quân
2. Phó Bí thư: Giám đốc Học viện Lục quần
3. Ủy viên Thường vụ: Phó Chính ủy Học viện Lục quân
4. Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc Học viện Lục quân
5. Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc Học viện Lục quân
'''Ban Chấp hành Đảng bộ'''
Người dùng vô danh