Khác biệt giữa các bản “Dương cầm”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
n
Đã khóa “Dương cầm”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:40, ngày 9 tháng 3 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết h…
n (Đã khóa “Dương cầm”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:40, ngày 9 tháng 3 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết h…)