Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tiêu chuẩn danh sách chọn lọc”

không có tóm lược sửa đổi
 
Một '''[[Wikipedia:Danh sách chọn lọc|danh sách chọn lọc]]''' là một bài viết ở dạng danh sách liệt kê có chất lượng hàng đầu ở wikipedia. Trước hết, một danh sách chọn lọc cần thỏa mãn các yêu cầu cho mọi bài viết ở wikipedia khác như [[Wikipedia:Tên bài|tên bài chính xác]], [[Wikipedia:Thái độ trung lập|nội dung trung lập]], [[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa được công bố|không chứa nghiên cứu chưa công bố]], [[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được|có thể kiểm chứng được]], [[Wikipedia:Chú thích nguồn gốc|có chú thích]] bằng [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn đáng tin cậy]], tuân thủ quy định về [[Wikipedia:Tiêu chuẩn cho nội dung không tự do|nội dung không tự do]]. Bên cạnh đó, một danh sách để được đánh giá là chọn lọc còn phải có:
*#'''Văn phong lưu loát''': Danh sách cần được viết lưu loát bằng văn phong khoa học, không mắc các lỗi về ngữ pháp, chính tả hoặc thành lập câu, đoạn văn.
*#'''Tính dẫn dắt''': Danh sách cần có phần mở đầu và dẫn dắt sao cho người đọc có thể nắm được nội dung tổng quan hoặc tìm được ngay chi tiết cần thiết mà không cần đọc hết toàn bộ mục từ.
*#'''Nội dung toàn diện''': Danh sách cần được viết với đầy đủ các nội dung liên quan đến mục từ, liệt kê được các chi tiết cần thiết và đưa ra cái nhìn toàn diện nhất cho bài.
*#'''Bố cục đầy đủ''': Danh sách cần có bố cục chặt chẽ với đầy đủ các phần có ích cho người đọc như dẫn dắt, giải thích, ghi chú.
*#'''Trình bày đẹp''': Danh sách nên sử dụng các loại bảng, các mã wikipedia về chữ, số, các loại hình ảnh để tạo nên một bài viết có sắp đặt dễ nhìn, tạo hứng thú cho người đọc.
*#'''Tính ổn định''': Danh sách chọn lọc không nên là đối tượng cho các cuộc bút chiến và nội dung của nó cũng cần có tính ổn định.
 
<h3 style="color: #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; margin: 20px">Ai đảm nhận công việc này?</h3>