Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
(giải thích danh từ và đại từ chỉ mối quan hệ xin đưa vào dự án Wiktionary)
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Vương quốc Anh (1707-1801)]] (''Kingdom of Great Britain''): phần của ''United Kingdom'' trên [[đảo Anh]], không có [[Bắc Ireland]]
* [[Vương quốc Anh]] (''Kingdom of England'') - một vương quốc từng tồn tại từ năm 927 đến năm 1707
* Họ của người Á Đông:[[Anh (họ)]]
* Người anh trong gia đình
* Đại từ nhân xưng chỉ nam giới