Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:113.161.84.173”

Chào bạn, xin dừng việc lạm dụng bản mẫu cần chú thích. Bản mẫu này được dùng với các thông tin gây tranh cãi nhưng không có nguồn chứng minh, và trừ phi là thông tin cực kỳ gây tranh cãi, nó mới cần được đánh dấu một cách nổi bật bằng những đường gạch chân bao trọn đoạn văn như bạn đã làm. Nếu bạn muốn thử nghiệm, vui lòng dùng [[Trợ giúp:Chỗ thử]]. Thân ái. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 09:24, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)
:Thế có bản mẫu nào khác để yêu cầu đoạn phải có nguồn ko vì tất cả các đoạn tôi dùng bản mẫu đều ko nguồn ? --[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.84.173|113.161.84.173]] ([[Thảo luận Thành viên:113.161.84.173|thảo luận]]) 09:26, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)
::Bạn có thể dùng bản mẫu {{tl|Chú thích trong đoạn}} nếu thật sự cần thiết, và dù là bản mẫu gì, việc lạm dụng nó là điều không nên. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 09:30, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)Mình chỉ cần thêm nguồn các đoạn đang được hỏi thôi vì muốn biết thông tin đó từ đâu ra . Chắc người viết sẽ vui lòng thêm chú thích trong đoạn thôi mà nên việc gì phải xoắn . --[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.84.173|113.161.84.173]] ([[Thảo luận Thành viên:113.161.84.173|thảo luận]]) 09:36, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh