Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

không có tóm lược sửa đổi
{{{work|{{{công việc|Công việc của tôi}}}}}}</h2>
<div style="padding-right:10px;">
{{{about my work|{{{về công việc của tôi}}}}}}</div>
<!-----------
Lời phủ nhận
27.853

lần sửa đổi