Khác biệt giữa các bản “Nancy Reagan”

* {{Worldcat id|lccn-n79-121421}}
 
{{Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ}}
{{start box}}
{{thứ tự chức vụ
|năm = [[1967]] - [[1975]]}}
{{end box}}
 
{{Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ}}
{{Authority control}}
{{sơ khai diễn viên Mỹ}}
{{Thời gian sống|sinh=1921|mất=2016}}