Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{distinguish|Ngân hàng Trung Ương (Trung Hoa Dân Quốc)}} [[Hình:People's Bank of China.jpg|phải|nhỏ|300px|Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc...”)
 
{{distinguish|Ngân hàng Trung Ươngương (Trung Hoa Dân Quốc)|Bank of China}}
[[Hình:People's Bank of China.jpg|phải|nhỏ|300px|Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh]]
'''Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc''' (‘’tiếng Anh’’ '''People's Bank of China''' - '''PBC''' hoặc '''PBOC''' (,{{zh-stp|s=中国人民银行|t=中國人民銀行|p=Zhōngguó Rénmín Yínháng}}) là [[ngân hàng trung ương]] của [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] có quyền kiểm soát chính sách tiền tề và quản lý các định chế tài chính của Trung Hoa lục địa. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có lượng tài sản tài chính nhiều hơn bất cứ định chế tài chính công cộng nào trong lịch sử thế giới. <ref>http://www.thetimes.co.za/Careers/Article.aspx?id=817985</ref>
 
==Lịch sử==