Khác biệt giữa các bản “Phản proton”

Trang mới: “là hạt có khối lượng bằng khối lượng proton nhưng mang điện tích dương khi hai hạt này gặp nhau chúng sẽ tự hủy váinh ra năng l...”
(Trang mới: “là hạt có khối lượng bằng khối lượng proton nhưng mang điện tích dương khi hai hạt này gặp nhau chúng sẽ tự hủy váinh ra năng l...”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh