Khác biệt giữa các bản “Phản proton”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “là hạt có khối lượng bằng khối lượng proton nhưng mang điện tích dương khi hai hạt này gặp nhau chúng sẽ tự hủy váinh ra năng l...”)
 
là hạt có khối lượng bằng khối lượng proton nhưng mang điện tích dương
khi hai hạt này gặp nhau chúng sẽ tự hủy váinhvà sinh ra năng lượng dưới dạng phôtôn
Người dùng vô danh