Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cu cu mỏ cong”

n
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:35.5175514)
Tập tin:ChannelBilledCuckoo.jpg
Tập tin:Channel-billed Cuckoo Nov07 kobble.JPG
Tập tin:Cuckoo being fed by 'mother'pied magpiecurrawong.jpg
Tập tin:Channel-billed Cuckoo rushck.ogg
</gallery>
479

lần sửa đổi