Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Bình Thuận”

* Ngày [[1 tháng 4]] năm [[1992]], tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động với 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc: thị xã [[Phan Thiết]], huyện [[Bắc Bình]], huyện [[Đức Linh]], huyện [[Hàm Tân]], huyện [[Hàm Thuận Bắc]], huyện [[Hàm Thuận Nam]], huyện [[Phú Quý]], huyện [[Tánh Linh]] và huyện [[Tuy Phong]].
* Năm [[1992]], [[Chợ Lầu|thị trấn Chợ Lầu]] thuộc huyện [[Bắc Bình]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ xã [[Chợ Lầu]].
* Năm [[1994]], [[Phan Tiến|xã KhánhPhan HảiTiến]] thuộc huyện [[Bắc Bình]] được thành lập trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã [[Sông Lũy (xã)|Sông Lũy]].
* Ngày [[15 tháng 6]] năm [[1999]], thị trấn [[Ma Lâm]] thuộc huyện [[Hàm Thuận Bắc]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã [[Ma Lâm]]; thị trấn [[Thuận Nam (thị trấn)|Thuận Nam]] thuộc huyện [[Hàm Thuận Nam]] được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.870,3 ha diện tích tự nhiên và 10.936 nhân khẩu của xã [[Tân Lập, Hàm Thuận Nam|Tân Lập]]; thị trấn [[Võ Xu]] và thị trấn [[Đức Tài]] thuộc huyện [[Đức Linh]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã có tên tương ứng; thị trấn [[Lạc Tánh]] thuộc huyện [[Tánh Linh]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã [[Lạc Tánh]]<ref name="37/1998/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-37-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-cac-huyen-Ham-Thuan-Bac-Ham-Thuan-Nam-Duc-Linh-Tanh-Linh-tinh-Binh-Thuan-10792.aspx Nghị định 37/1999/NĐ-CP thành lập thị trấn huyện lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận]</ref>.
* Ngày [[25 tháng 8]] năm [[1999]], thành phố [[Phan Thiết]] thuộc tỉnh [[Bình Thuận]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã [[Phan Thiết]]<ref name="81/1999/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-81-1999-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Phan-Thiet-thuoc-tinh-Binh-Thuan/45609/noi-dung.aspx Nghị định 81/1999/NĐ-CP thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận]</ref>.
Người dùng vô danh