Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Bình Thuận”

* Ngày [[25 tháng 8]] năm [[1999]], thành phố [[Phan Thiết]] thuộc tỉnh [[Bình Thuận]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã [[Phan Thiết]]<ref name="81/1999/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-81-1999-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Phan-Thiet-thuoc-tinh-Binh-Thuan/45609/noi-dung.aspx Nghị định 81/1999/NĐ-CP thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận]</ref>.
* Ngày [[22 tháng 11]] năm [[2001]], các phường [[Phú Tài]], [[Xuân An, Phan Thiết|Xuân An]] (từ một phần xã [[Phong Nẫm, Phan Thiết|Phong Nẫm]]), [[Hàm Tiến]] (từ một phần xã [[Hàm Tiến]] cũ và đổi thành xã [[Thiện Nghiệp]]), [[Phú Hải]] (từ xã [[Phú Hải]]) thuộc thành phố [[Phan Thiết]] được thành lập; xã [[Đa Mi]] thuộc huyện [[Hàm Thuận Bắc]] được thành lập trên cơ sở 14.537,69 ha diện tích tự nhiên và 2.774 nhân khẩu của xã [[La Dạ]].<ref name="89/2001/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-89-2001-ND-CP-lap-phuong-Phu-Tai-Xuan-An-Ham-Tien-Phu-Hai-doi-ten-xa-Ham-Tien-thuoc-thanh-pho-Phan-Thiet-va-xa-Da-Mi-huyen-Ham-Thuan-Bac-48623.aspx Nghị định về việc thành lập phường Phú Tài, Xuân An, Hàm Tiến, Phú Hải, đổi tên xã Hàm Tiến thuộc thành phố Phan Thiết và thành lập xã Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận]</ref>.
* Ngày [[18 tháng 7]] năm [[2003]], xã [[Vĩnh Tân, Tuy Phong|Vĩnh TanTân]] thuộc huyện [[Tuy Phong]] được thành lập trên cơ sở 5.908 ha diện tích tự nhiên và 4.397 nhân khẩu của xã [[Vĩnh Hảo]]; xã [[Sông Bình (xã)|Sông Bình]] thuộc huyện [[Bắc Bình]] được thành lập trên cơ sở 5.665,29 ha diện tích tự nhiên và 3.132 nhân khẩu của xã [[Sông Lũy (xã)|Sông Lũy]] và 803,99 ha diện tích tự nhiên của xã [[Lương Sơn, Bắc Bình|Lương Sơn]]; thị trấn [[Phú Long, Hàm Thuận Bắc|Phú Long]] thuộc huyện [[Hàm Thuận Bắc]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã [[Phú Long, Hàm Thuận Bắc|Hàm Nhơn]].<ref name="84/2003/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-84-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Tuy-Phong-Bac-Binh-va-Ham-Thuan-Bac-tinh-Binh-Thuan-51628.aspx Nghị định 84/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận]</ref>.
* Ngày [[18 tháng 11]] năm [[2003]], xã [[Sông Phan (xã)|Sông Phan]] thuộc huyện [[Hàm Tân]] được thành lập trên cơ sở một phần xã [[Tân Nghĩa, Hàm Tân|Tân Nghĩa]]; chia xã [[Tân Minh, Hàm Tân|Tân Minh]] thuộc huyện [[Hàm Tân]] thành thị trấn [[Tân Minh, Hàm Tân|Tân Minh]] và 2 xã: [[Tân Phúc, Hàm Tân|Tân Phúc]], [[Tân Đức, Hàm Tân|Tân Đức]]; xã [[Đông Hà, Đức Linh|Đông Hà]] thuộc huyện [[Đức Linh]] được thành lập trên cơ sở một phần xã [[Trà Tân, Đức Linh|Trà Tân]]; xã [[Đức Tín]] thuộc huyện [[Đức Linh]] được thành lập trên cơ sở một phần xã [[Đức Hạnh, Đức Linh|Đức Hạnh]]<ref name="139/2003/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-139-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Ham-Tan-Duc-Linh-tinh-Binh-Thuan-51598.aspx Nghị định 139/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Tân Đức Linh, tỉnh Bình Thuận]</ref>.
* Ngày [[5 tháng 9]] năm [[2005]], thị xã [[La Gi]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn La Gi và các xã [[Tân An, La Gi|Tân An]], [[Tân Thiện, La Gi|Tân Thiện]], [[Tân Bình, La Gi|Tân Bình]], [[Tân Hải, La Gi|Tân Hải]] thuộc huyện [[Hàm Tân]]; thành lập các phường: [[Phước Hội, La Gi|Phước Hội]], [[Phước Lộc, La Gi|Phước Lộc]], [[Tân An, La Gi|Tân An]], [[Tân Thiện, La Gi|Tân Thiện]], [[Bình Tân, La Gi|Bình Tân]] và xã [[Tân Phước, La Gi|Tân Phước]] trên cơ sở giải thể thị trấn La Gi và các xã Tân An, Tân Thiện; xã [[Tân Tiến, La Gi|Tân Tiến]] thuộc thị xã La Gi được thành lập trên cơ sở 4.171,50 ha diện tích tự nhiên và 9.183 nhân khẩu của xã [[Tân Hải, La Gi|Tân Hải]].<ref name=114/2005/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-114-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-La-Gi-tinh-Binh-Thuan-3289.aspx Nghị định 114/2005/NĐ-CP thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận]</ref>.
Người dùng vô danh